Hakkımızda

Yüksek Komiserler Kurulu; 639 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 üncü maddesinde belirtildiği üzere, Bakanlığın sürekli kuruludur. Bu Kurul, At Yarışları Hakkında 6132 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi uyarınca, Bakan tarafından, tercihen at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, üniversite mezunu ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyan kişiler arasından seçilen dokuz kişiden teşekkül eder. Bakan, üyeler arasından bir Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcısı görevlendirir.

Yüksek Komiserler Kurulu'nun görev ve yetkileri, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa bağlı olarak çıkarılan ve 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan At Yarışları Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinde belirtilmiş olup, özetle; ülkemizde 6132 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan at yarışları ve bu yarışlar üzerine tertip edilen müşterek bahisler, at ıslahı ve atçılığın teşvik edilmesi ile safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü işlemleri konusunda çalışmalar yapmaktadır.