UZUN SÜREN GEBELİKLER HAKKINDA DÜZENLEME

13.10.2020 / Gösterim Sayısı : 893 Arşiv

Bilindiği üzere, Safkan Arap ve İngiliz atların soy kütüğüne kayıtları, 5996 sayılı Kanununa bağlı olarak çıkarılan "Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü Kayıtları İthali ve İhracatı Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

Safkan Arap ve İngiliz atların soy kütüğüne kayıtları yapılırken dikkat edilen hususlardan biri  de  kısrakların  gebelik  süreleri  olup,  konuya  ilişkin  yaşanması  muhtemel  mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir.

 

Yapılan bilimsel çalışmalara göre kısraklarda gebelik sürelerinin 280-372 (ort. 330-345) günleri aralığında olduğu ancak nadiren de olsa çiftleşme zamanı, yavrunun cinsiyeti, bireysel farklılıklar,  plesantal  lezyonlar,  ikizlik  durumları  vb.  etkilerin  kısrakların  gebelik  sürelerini  etkilediği ve değişiklikler gösterebildiği belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda bahsi geçen sebeplerden ötürü gebelik süresinin uzaması ve bunun aşağıdaki  zorunlu süreç takip edilerek İl Müdürlüklerince tespiti halinde doğan tayların ilgili Yönetmelik kapsamında tescil süreci başlatılabileceğine, Yüksek Komiserler Kurulu’nun 24.09.2020 tarih 798/Y-10 sayılı toplantısında karar verilmiştir.


Uzun süreli gebeliklerde takip edilecek zorunlu süreç;

 

1-  Uzun süreli gebeliklerde, yetiştiricilerin (En geç aşım tarihini takip eden 372-373. günleri) sahibi  olduğu  kısrağın  doğum yapmadığını belirtir  dilekçe ile  İl  Tarım  ve  Orman Müdürlüklerine başvurması,

2-     İl  Müdürlüklerince  kısrağın  yerinde  tespiti  (En  geç  aşım  tarihini  takip  eden  374.gün),

3-     Yetiştirici tarafından doğumun gerçekleşmesine müteakip 1 hafta içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurulması,

4-     Doğumun gerçekleştiğine dair dilekçe verilmesine müteakip 1 iş günü içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince doğan tayın yerinde tespitinin yapılması,

5-     Yönetmelik kapsamında tescil sürecinin başlatılması,

 

Şeklinde yürütülecektir.

 

İlgili tüm paydaşlara ilanen duyurulur.