Yüksek Komiserler Kurulu Üyeleri

28.12.2017 Tarihi İtibariyle
  • Mehmet Hadi TUNÇ - Başkan
  • Dr. Nihat PAKDİL - Başkan Yardımcısı
  • Muharrem SELÇUK - Üye
  • Halil FİNCAN - Üye
  • Mehmet TAŞAN - Üye
  • Özkan KÖYLÜBAY - Üye
  • Behçet HOMURLU - Üye
  • Mustafa ÖZDEMİR - Üye
  • Şeref SOMTÜRK - Üye