04.07.2018

Yönetmelik Değişiklikleri

At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Safkan Arap ve İngiliz Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23/06/2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliklerin son hallerine Mevzuat bölümünden ulaşılabilir.